Priser & Tilskud

Pris: DKK 8000 kr per måned i 12 måneder. Indbetales sidste bankdag i måneden. Pladsen er forudbetalt.  1/7 er ikke betalings fri og man betaler i juli grundet  prisen er regnet ud på 12  mdr og pladsen kan derfor ikke opsiges der ,medmindre der er børnehave start 1/7 . 

Tilskud: Odense kommunes tilskud i 2022 er 5476 kr pr måned.

Egenbetaling: DKK 2524 kr ,- (priserne reguleres hvert år d. 1.1.)

 

Søskendetilskud:

Det er muligt at få søskendetilskud, hvis du/I har flere børn. Søskendetilskuddet
svarer til 50 % af institutionstaksten på den billigste plads. Gives tilskuddet til et barn i f.eks. børnehave, reguleres prisen automatisk til det halve. Gives søskendetilskuddet til et barn i privat børnepasning, bliver det udbetalt sammen med det almindelige tilskud og svarer til halvdelen af den takst, du/I ville have betalt, hvis dit barn gik i institution. 

Udmeldelse skal ske fra den 15. eller ved udgangen af måneden. Der er 2 mdr. opsigelse. Samtidig skal man være opmærksom på at pasningsaftalen skal have en varighed af mindst 3 mdr. (fastsat af Odense Kommune)