Priser & Tilskud

Pris: DKK 7500 kr per måned i 12 måneder. Indbetales sidste bankdag i måneden. Pladsen er forudbetalt.

Tilskud: Odense kommunes tilskud i 2019 er 5204 kr pr måned.

Egenbetaling: DKK 2296 kr ,- (priserne reguleres hvert år d. 1.1.)

 

Søskendetilskud:

Det er muligt at få søskendetilskud, hvis du/I har flere børn. Søskendetilskuddet
svarer til 50 % af institutionstaksten på den billigste plads. Gives tilskuddet til et barn i f.eks. børnehave, reguleres prisen automatisk til det halve. Gives søskendetilskuddet til et barn i privat børnepasning, bliver det udbetalt sammen med det almindelige tilskud og svarer til halvdelen af den takst, du/I ville have betalt, hvis dit barn gik i institution. 

Udmeldelse skal ske fra den 15. eller ved udgangen af måneden. Der er 2 mdr. opsigelse. Samtidig skal man være opmærksom på at pasningsaftalen skal have en varighed af mindst 3 mdr. (fastsat af Odense Kommune)